• support_banner

Нашата мисија за глобална одржливост е да ја заштитиме животната средина, да ги намалиме емисиите на јаглерод и да ги поддржуваме нашите заедници додека обезбедуваме безбедни и ефективни производи.

Од основањето на компанијата, ја ставивме социјалната и еколошката одговорност и одржливиот развој во срцето на нашиот развоен модел.Зелената мисија на Bioantibody е посветена на одржливи иновации, заштита на заедничките интереси на луѓето и природата и отелотворување на нашата посветеност да бидеме еколошки одговорни.

 

Во Bioantibody, ние се стремиме да ги исполниме или надминеме стандардите, регулативите и барањата за дозволи од важечките закони за животна средина и обезбедуваме заштита на животната средина преку еколошки практики.

• Користете ја природата како извор на иновации

• Етички извори

• На глобално ниво, одржувајте го локалниот развој

• Заштитете ја околината

• Да ги почитуваме луѓето и да ги направиме нашите напори вредни

вредно